1. Latest Development   |

    Tianjin Baolai Precision Machinery Industry Group Corp.
    Tianjin Jinlai Precision Machinery Co.,Ltd.
    联系电话:
    022-29636000 022-29637999
    FAX:022-29636889

    Tianjin Chentao Precision Machinery Co.,Ltd.
    联系电话:022-29572021
    FAX:022-29570176

    Tianjin Baolai Industrial Robotic Application Technology Research Co.,Ltd.
    联系电话:022-59997700
    FAX:022-59997711

    Baolai (Xuzhou) Precision Machinery Co.,Ltd.
    联系电话:0516-87980658
    FAX:0516-87987568